Okul Ses yalıtımı ve Okul Akustik yalıtımı

Çocuklar duymadıklarında öğrenemezler. Gürültünün okuma ve öğrenme performansına olumsuz etkisi vardır. Feltbi okullarda görsel akustik tasarımlarla akustik kriterleri sağlayan bilişsel performansı arttıran ürünlerdir.

Feltbi Akustik konfor, Görsel konfor, İç hava kalitesi, Isıl Konforu sağlayan ses yutumu yüksek keçe dekoratif çözümler sunar.

Okul spor salonları, derslikler, koridorların duvar ve tavanları dekoratif polyester elyaf keçe kaplamalarıyla istenilen görselde akustik sağlar.

Bir araştırmaya göre, aşırı gürültü ve yankı nedeniyle sınıflardaki konuşmaların anlaşılabilirliği İndeksi %75 ’dir. Bir başka deyişler öğrenciler öğretmenlerin söylediklerinin %75’ini anlamakta, %25’ini anlamamaktadırlar.

Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı

Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı

Akustik, kapalı bir yerde sesin duyulup dağılma tarzını incelemeye verilen addır.

Kulakta ses duyusu meydana getiren esnek karakterli boyuna titreşimlerin madde içerisindeki yayılımı ile bu titreşimleri meydana getiren cisimlerin kendi titreşimlerini incelemesidir.

Akustik bir yerdeki sesin genel olarak nasıl geleceğini, nasıl daha iyi halde olacağını araştırır.

Öğrencilerin gürültü içinde anlayabilme yetenekleri, yetişkin oluncaya kadar sürekli gelişir. Bu yüzden akustik konfor öğrenciler için yetişkinlerden daha fazla önemlidir. Sınıfta öğretmeni tarafından sözlü olarak ifade edilen bilgileri tümüyle duyamayan – anlayamayan öğrenciden normal bir hızda öğrenmesi beklenemez. Öğrenmeye uygun iyi bir akustik konfor için düşük seviyeli gürültüye ve ortam gürültüsünün artmaması için az yankıya gereksinim vardır. Yeterince aydınlatmanın olmadığı okullarda aydınlatmanın artırılması gibi yeterince duyulamayan ortamlarda akustik şartların iyileştirilmesine çalışılmalıdır

Akustik Konfor konuşmaların anlaşılabilir olduğu, seslerden dolayı sıkıntı yaratmayan, zihni oyalayıp, yormayan, uygun konsantrasyona imkan veren koşulların sağlanmasıdır. Anlatılanların daha iyi anlaşılması ve kavranmasını sağlar.

Çocuklar duymadıklarını öğrenemezler. Öğretmenler de çocukların duymadıklarını onlara öğretemezler. Heriot Watt üniversitesi (Edinburgh) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda akustik uygulama yapılan ve yapılmayan sınıflarda konuşmanın anlaşabilirliği arasında büyük fark var. Bu öğrencilerin başarısında büyük ölçüde erki ediyor. Bu sebeple öğretmenler kendilerini yorgun hissediyor ve baş ağrısıyla evlerine dönüyorlar. Okulların hepsinde akustik problemler mevcut.

Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı
Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı

Yankı, sesin bir mekandaki binlerce tekrarı ve rastgele oluşan yansımalardan meydana gelir.

İlk olarak ses kaynağından direkt olarak gelen ses dalgaları bize ulaşır. Ardından özellikle ana yüzeylerden çarpıp gelen ilk yansımaları duyarız. Bu yansımalar bize bulunduğumuz mekanın büyüklüğü hakkında fikir verir. Daha sonraki yansımalar sayıca çok fazla ve rastgele olduğu için beynimiz bunları ayrı ayrı algılayamaz ve tüm bu yansımaları tek bir ses gibi duyarız.

Boş bir odada söylenen sözün yankısını pencere,duvar ve kapılardan yansıtılmasından dolayı  hemen işitiriz.Sınıflarda yankı süresinin çok kısa olması arzulanmaktadır.Çünkü,yankı ortam gürültüsünü arttırır.Bu süre yüksek tavanlı ve çıplak tavanlı ve duvarlı sınıflarda çok yüksektir.Bu da aynı anda hem kendi sesini hem yankısını işiteceği için anlaşılmazlığa yol açacaktır.Sesleri ayırt edebilme zorlaşacaktır.

Bir mekanın hacmi ve akustik özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bir ses kaynağını, örneğin bir radyoyu alın ve küçük bir odaya gidip açıp dinleyin. Ardından aynı radyoyu bir de yüksek tavanlı çok büyük bir koridorda dinleyin. İki mekan arasında duyduğunuz duyduğunuz ses açısından çok büyük fark olacaktır.

İnsan Kulağı İçin;

◈5-10 dB             →Normal Duyabilir

◈40-60 dB           →Rahatlıkla Duyabilir

◈60-90 dB           → Aşırı Rahatsızlık Verici

◈90 dB ve üzeri  →Tahammülsüzlük Sınırıdır.

Şiddeti yüksek olan seslere GÜRÜLTÜ denir.

Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı
Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı

Akustik Sorunu Çözülmemiş Mekan Sorunları

➢ Sözlü iletişimin anlaşılırlığını kaybetmesi

➢ Oluşan gürültünün performans düşürmesi ve konudan uzaklaşma

➢ Öğretmen ve öğrenci arası iletişim eksikliği

➢ Kendine güvenin kaybolması

➢ Derse katılımın azalması

➢ Konsantrasyonda azalma

➢ Sınıfta davranış değişikliği

➢ Akustik travma

➢ Öğretmenlerde konuşma tonunun yükselmesi

➢ Baş ağrısı ve yorgunluk

➢ Kulaklarda çınlama ve sinirlilik hali

Akustik Sorunlar Nasıl Giderilir?

➢ Tavanları,duvarları,tabanları yüksek ses yutucu yüzeyler haline getirerek yankı süresi kısaltılabilmektedir.

➢ Özellikle sınıfların arka duvarlarının keçe gibi ses yutucu malzemeler ile kaplanması çok önemlidir.

➢ Sınıfların duvarlarında ses yutucu özelliği olan panolar,tablolar ,paneller kullanılabilmektedir.

➢ Koridorlarda ,spor salonlarında ve müzik odalarında muhakkak duvarların ses yutucu malzemeler ile kaplanması ve akustik konforun sağlanması şarttır.

➢ Okul içinde duvara asılı olarak kullanılan birçok materyalin ses yutucu malzemeler kullanılarak elde edilmesi akustik konforu destekleyecektir.

Okul Ses Yalıtımı Okul Akustik Yalıtımı

Avantajlarımız