Geotekstil Keçe

GEOTEKSTİL KEÇE KULLANIMI
Yol inşaatlarında, taban zemininin gerilme-şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerini iyileştirmek için geotekstil keçe güçlendirilir.Bu durumda dinamik bir problem olduğu unutulmadan, malzemenin davranışının tekrarlı yükler altında deneylerle belirlenmesi gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

Bu çalışmada, İzotropik koşullarda ve drenajsız olarak gerçekleştirilen deneyler sonucunda rastgele dağılımlı geotekstil güçlendirmesinin zeminin dinamik yükler altındaki mukavemetini belirgin bir şekilde arttırdığı gözlenmiştir.

Geotekstil Keçeler ve Kullanım Alanları

Elde edilen sonuçlara göre, örgüsüz geotekstiller örgülülere göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. Bunun sebebi, örgüsüzlerin sahip oldukları daha yüksek elastisite ve sürtünme katsayısı değeridir.

  • Geotekstil Keçeler ve Görevleri

Geotekstiller, geogridler, geomembranlar, geonetler, geokompozitler ve geosentetik kil kaplamaları ve diğer bazı ürünleri de kapsamına alan geosentetikler geleneksel malzemelerle birlikte kullanılmakta ve başlıkları ile özetle şu avantajları sağlamaktadır: kontrolü, imalat kalite kontrolü, maliyetteki kazanımlar, teknik üstünlük, inşaat süresini kısaltma, malzemede geliş ve çevresel duyarlılık.

  • Ayırma Fonksiyonu

Geotekstil, ince daneli zemin ile kaba daneli zemin ara yüzeyine yerleştirildiğinde ayırma fonksiyonu görür. Ve böylece üst yapıdan gelen dinamik veya statik yükten dolayı oluşacak malzeme karışımını önlemiş olur.

  • Filtrasyon Fonksiyonu

Geotekstil, bi filtre gibi davranarak, suyun geçişine izin verir ama buna karşın belirlenmiş en küçük dane çaplı zemini tutar ve sürüklenmesine izin vermez. Geotekstil keçe su akımına karşı yerleştirilir.

  • Drenaj Fonksiyonu

Geotekstil kendi bünyesindeki sıvı veya gazı istenilen çıkışa doğru taşır. Bu iletim sırasında, sıvı yada gaz bünyesinde toplanır.Kendi bünyesi içerisinde aktarılır.

  • Koruma Fonksiyonu

Geotekstil, deformasyonu ve gerilmeyi azaltarak ya da yayarak istenilen malzemeyi korur. İki malzeme arasına yerleştirilen geotekstil (örneğin asfalt kaplama ile eski yol kaplaması arasına veya geomembran ile agrega arasına) malzemelerden birini korur (asfalt kaplama veya geomembran). malzemelerden birini korur.

Geotekstil keçe Yalıtım Fonksiyonu

Geotekstiller, geçirimsiz bir tabaka oluşturmak için bitüm veya plastik yalıtım malzemeleriyle doygun hale getirilir. Ve bir çeşit membran görevi görür.

Geotekstillerin son 20-30 yılda kullanımlarının giderek artmakta ve inşaat mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümlerinde etkin oldukları gerçektir.

FONKSİYONLAR

AYIRMA FONKSİYONU:

Geotekstil, ince daneli zemin ile kaba daneli zemin ara yüzeyine yerleştirildiğinde ayırma fonksiyonu görür. Böylece, üst yapıdan gelen dinamik veya statik yükten dolayı oluşacak malzeme karışımını önlemiş olur.
Geotekstiller, süreklilik, esneklik, deforme olabilme, permeabilite ve yüksek çekme dayanımı özelliklerinin sonucu olarak suyun doğal sirkülasyonuna engel olmadan değişik geoteknik özelliklere sahip iki zemini birbirinden ayırır.

FİLTRASYON FONKSİYONU:

Filtrasyon işinde kullanılacak geotekstilin uygun maksimum gözenek açıklığı, yeterli su geçirgenliği, sıkışmadan az etkilenme ve yüksek poroziteye sahip olması istenir. Geotekstilin yerleştirilmesinden sonra zemin içindeki su ile birlikte bir miktar ince daneli zemin de taşınır. İlk etapta taşınan bu malzeme geotekstilden mutlaka geçmelidir. Böylece, geotekstilin karsısında içerisinde ince daneli malzemenin bulunmadığı bir tabaka oluşur. Bu doğal olarak elenmiş filtre tabakası işlevi görerek küçük parçacıkların geotekstile doğru hareketini önler. Eğer bu ince daneler geotekstil bünyesinde tutulursa, az geçirimli bir tabaka oluşur ve suyun akışı engellenir. Su akışına engel olmamak ve boşluk suyu basıncı oluşumunu önlemek için, geotekstilin geçirgenliği en az zeminin geçirgenliği kadar olmalıdır. Tıkanma riskini ve geotekstilin sıkışabilirliğini de göz önüne alarak güvenlik faktörü 10 veya 100(önemli barajlarda) olarak alınır.

DRENAJ FONKSİYONU:

Drenaj amacı ile kullanılacak geotekstiller, kendi düzleminde yüksek geçirgenlik, basınca karşı yüksek dayanım ve iyi filtre özelliklerine sahip olmalıdır.Güçlendirme Fonksiyonu Noktasal yüklerin eşit olarak geniş bir alana yayılması ve oluşan gerilme kuvvetlerine direnerek, zemin kütlesini güçlendirmesidir. Zeminlerin aksine, geotekstiller çekme direncine sahiptir. Çekme direncini ve kopmadan önce deformasyon kabiliyetini arttırarak, zeminin güçlendirilmesini sağlarlar. Güçlendirme sayesinde yumuşak zeminlerde, önemli derecede agrega tasarrufu yapılarak yol yapımı gerçekleştirilebilmektedir.

GÜÇLENDİRME FONKSİYONU :

KORUMA FONKSİYONU :

Geotekstil, deformasyonu ve gerilmeyi azaltarak ya da yayarak istenilen malzemeyi korur. iki malzeme arasına yerleştirilen geotekstil (örneğin asfalt kaplama ile eski yol kaplaması arasına veya geomembran ile agrega arasına) malzemelerden birini korur (asfalt kaplama veya geomembran).

YALITIM FONKSİYONU :

Sonuç olarak Mekanik ve hidrolik olarak iki ana grupta incelenebilen; donatı, güçlendirme, ayırma, yalıtım, filtrasyon ve drenaj fonksiyonlarına sahip olabilen geosentetiklerin son 20-30 yılda kullanımlarının giderek artmakta ve inşaat mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümlerinde etkin oldukları bir gerçektir. Geleneksel yöntemlerin yerine çok çeşitli işlerde kullanılabilen bu malzemeler zemine doğal olarak sahip olmadığı yeni özellikler kazandırıp mühendislik parametrelerini geliştirmekte, direkt ve endirekt avantajlar sağlamakta ve muhtelif geri kazanımlara neden olmaktadır. Bu bildiri kapsamında kullanıldıkları yerlere göre sağlanan faydalar da kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir.

Ürün Görselleri

Diğer Ürünlerimizi İnceleyin

Avantajlarımız